พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย

ผลงาน
ได้มอบทุนการศึกษา

พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย เจ้าอาวาสวัดวังน้อยวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงก็ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีช่วยเหลืองานทางโรงเรียน และนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน เป็นจำนวน 20 คน เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งก็สร้างความปลาบปลื้มกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงก็ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

เกิดปี ๒๕๑๓
ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดวังน้อยวนาราม
ได้ตั้งฐานานุกรม
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แต่งตั้งให้ พระครูใบฎีกาธีรพัฒน์ ฉายา สุวินโย อายุ๓๙ พรรษา ๑๙ วิทยฐานะ น.ธ.โท สังกัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระครูฐานานุกรมในพระธรรมโกศาจารย์ที่ พระครูธรรมธร
แต่งตั้ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ผลงานชิ้นนี้กว่าจะหาประวัติและผลงานของพระอาจารย์ท่านนี้ได้นานมาก  เพราะ หายาก และมีประวัติของพระอาจารย์ท่านอื่นเยอแยะมากมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: