วัดราชโอรสาราม

      วัดราชโอรสาราม หรือ วัดราชโอรส ตั้งอยู่ริมคลองสนามไชย ฝั่งตะวันตก(ฝั่งธนบุรี) และติดคลองบางหว้า ทางด้านทิศเหนือของวัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๘ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ เช่น

                                                              ป้ายภายนอกวัด

                                               ซุ้มประตูทางเข้าออกพระอุโบสถ

                                                                        หอระฆัง

                                                      รอยพระพุทธบาทสลักจากหิน

       พระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  ประดิษฐานอยู่ 12 องค์                                                                

                                                   พระพุทธไสยาสน์นารถชนินทร์

 

                                                                       แท่นเสือ

                                                                 พระอุโบสถ

                                                               นายทวารบาลทั้ง 4                                     
       วัดราชโอรสารามวรวิหาร ถือว่าเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีความงดงามมากมีศาสนวัตถุและศาสนสถานต่างๆที่สวยงาม ยิ่งใหญ่ อลังการ มากมายและถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัดราชโอรสแห่งนี้จะเป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งเป็นศิลปะแบบ “พระราชนิยม” ของรัชกาลที่ ๓เกือบแทบทั้งหมด แต่ก็ยังคงคุณค่าของความเป็นวัดไทยไว้ได้อย่างงดงามถือเป็นมรดกอันสำคัญชิ้นหนึ่งของแผ่นดินไทย ที่คนไทยควรจะช่วยกันรักษาไว้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: