สุขเป็น…ก็เป็นสุข

      สุขเป็น…ก็เป็นสุข เป็นหนังสือที่แต่งโดยพระสงฆ์ท่านหนึ่ง ชื่อว่า ชยสาโร ภิกขุ เรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมะ แอบแฝงด้วยข้อคิดต่างๆ

เช่น

    ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องในเป้าหมายของชีวิตและวิธีการที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้น พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า สัมมาทิฐิ ผู้ที่มุ่งจะประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงในสิ่งที่ดีงามจะขาดสัมมาทิฐิไม่ได้ เพราะคนเราถ้าคิดผิดแล้ว การกระทำ และ การพูดทุกอย่างย่อมพลอยผิดไปด้วย จิตก็พาลพาไปหาผิดอยู่ร่ำไป
    

 

 

      สิ่งแรกที่ผู้ต้องการชีวิตที่ดีงามควรกระทำ คือ ฝึกให้หยุดจากการกระเสือกกระสนสักพักหนึ่ง ลืมหูลืมตาขึ้นพิจารณาความเป็นมนุษย์ของเรา ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากชีวิต เราควรจะให้อะไรไว้กับโลกนี้ คำถามเหล่านี้สำคัญ แต่อย่าเชื่อคำตอบใครง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงมงายตามพวกวัตถุนิยม จะเสียคน จงหาคำตอบของตนเองด้วยสติปัญญาและความจริงใจ
    

       ดูเหมือนว่าระบบการศึกษาของตะวันตกซึ่งแพร่หลายถึงเมืองไทยมาหลายสิบปีแล้ว ได้สร้างคนรู้มากไว้มาก สร้างคนเข้าใจมากไว้น้อย ในหมู่คนไทยปัญญาในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเข้าใจในสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์คือธรรมชาติของความสุขและความทุกข์น่ากลัวได้
ลดน้อยลง คนสมัยนี้สมองใสก็จริงแต่ตาถั่ว 

     

    ไม่ทราบว่ามีใครฉุกคอดบ้างไหมว่าโดยปกติเรามักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับตนเองเท่าที่ควรในจิตใจที่ขาดการฝึกอบรม แรงผลักดันของกิเลสมีพลังมาก ความอยากได้ ความอยากมีอยากเป็น ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาทเลินเล่อ ล้วนแต่ฉุดลากให้ไปในทางที่ผิดเป็นประจำ โดยที่เจ้าตัวยังมักเข้าข้างตนเองว่าทำอะไรมีเหตุมีผลอยู่เสมอ เราจึงชอบสร้างปัญหาให้ตนเองว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่บ่อยๆ เหมือนกับรักตนเองไม่จริงจัง เป็นเพื่อนเทียม หรือถึงขั้นทรยศตนเองไปก็มีใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: